Bedriftskultur

Kjernekultur

Samle høykvalitets pollen for verdens frukthagehøst.Bruk kraften til vitenskap og teknologi og menneskelig visdom til å tilby høykvalitets pollineringsløsninger for frukthager.

Syn

Vi håper å oppnå en god høst av frukttrær gjennom den utholdende innsatsen og oppriktige samarbeidet fra vårt pollenselskap.

Oppdrag

Å bli en bærer av pollen, slik at hele menneskeheten kan nyte sunne og deilige frukter.

Kjerneverdier

Åpenhet, solid innovasjon og integritet.