Pærepollen

  • Snowflake Pære Blomsterpulver For Pollinering Av Pæretrær

    Snowflake Pære Blomsterpulver For Pollinering Av Pæretrær

    Pollens funksjon: Fordi de fleste pærer i verden er selvinkompatible varianter, anbefales det sterkt å bruke kunstig pollinering.Selv om det ser ut til å øke plantekostnadene dine, vil du finne ut hvor smart du var på den tiden i høstsesongen.I følge vårt eksperiment er konklusjonen å foreta en sammenligning mellom to frukthager, der frukthage A pollineres av naturlige medier og frukthage B bestøves av kunstig krysspollinering av spesifikke varianter.De spesifikke dataene på høstingstidspunktet sammenlignes som følger: andelen kommersiell frukt av høy kvalitet i frukthage A er 60 %, og andelen i frukthage B er 75 %.Utbyttet av frukthager med kunstig assistert pollinering er 30 % høyere enn frukthager med naturlig middels pollinering.Så gjennom dette settet med tall, vil du finne hvor lurt det er å bruke vårt firmas pollen til dissimilerende pollinering.Bruk av selskapets pæreblomstpulver kan effektivt forbedre fruktsettingshastigheten og kvaliteten på kommersiell frukt.