Plommepollen

  • Pollen for pollinering av plommetrær med høy spiringsgrad

    Pollen for pollinering av plommetrær med høy spiringsgrad

    De fleste plommetrær har egenskapene til selvinkompatibilitet.Selv om noen varianter kan oppnå selvbestøvning, er det funnet at bruk av krysspollineringsteknologi i frukthagen til selvbestøvede varianter vil gjøre det mulig for bønder å oppnå større høsting.Derfor anbefales det på det sterkeste å kunstig bestøve plommetreet for å opprettholde den stabile fruktsettingshastigheten til plommetreet.Selv om dette kan se ut til å øke plantekostnadene dine, vil du finne ut hvor smart du er i innhøstingssesongen.I følge vårt eksperiment er konklusjonen å sammenligne to frukthager, der frukthage A er bestøvet av naturlig substrat og frukthage B er bestøvet av kunstig krysspollinering av spesifikke varianter.